ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

จากการแข่งขันทักษะวิชาการงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6

ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับ อนุมัติให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม นั้น   นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากการแข่งขันดังนี้

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมโล่รางวัล ในหัวข้อการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ด้านสุขภาพ
  1. นายวิทวัส  สมพงษ์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. นายอาคม  แสงทิตย์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมโล่รางวัล ในหัวข้อการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
  1. นายสมชาย  กิ่งนอก  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. นายฉัตรณรงค์  เกิดแย้ม  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  3. นายรัฐ  จันทรักษา  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

ภาพกิจกรรม

การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ด้านสุขภาพ

1_1 (Custom) 1_2 (Custom) 1_3 (Custom) 1_4 (Custom)

 

การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

2_1 (Custom) 2_2 (Custom)

ใส่ความเห็น