สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM/ICPC ประเทศไทย ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่ Continue reading สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM/ICPC ประเทศไทย ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM/ICPC ประเทศไทย ระดับภูมิภาค ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 7-8 กันยายน 2556

ผลการแข่งขันวันที่ 8 กันยายน 2556 ลำดับท Continue reading สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM/ICPC ประเทศไทย ระดับภูมิภาค ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 7-8 กันยายน 2556

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันทักษะวิชาการงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6

ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับ Continue reading นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันทักษะวิชาการงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Asia Bangkok Regional Contest

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศว Continue reading ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Asia Bangkok Regional Contest